Topics ပအိုဝ်းလူထု

ဆောင်းပါး

ပအိုဝ်းမဟုတ် PNO သာ ဖြစ်သည်

စိုင်းခွန် စနစ်ကြောင့် ဖြစ်သည့် တိုက်ပွဲကို လူမျိုးရေးစစ်ပွဲအဖြစ် ပုံဖော်ရန် PNO ပြည်သူ့စစ်က...
  • 21 Mar - 2023
  • 348 Views